Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 juli 2021 kl 14:08

Politik och organisation

Eldningsförbud gäller från den 15 juli klockan 8.00

Från och med torsdag 15 juli klockan 08.00 råder eldningsförbud i Stockholm och Uppsala län. Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län har i samråd med räddningstjänsterna och utifrån SMHI:s prognosunderlag fattat beslutet. Förbudet gäller tillsvidare. 

Nu är det torrt i skog och mark och höga temperaturer. Därför har Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län utfärdat eldningsförbud från och med torsdag 15 juli klockan 08.00.

Vad innebär förbudet?

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera).utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Läs mer om eldningsförbudet på kommunens räddningstjänst Attundas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades: 14 juli 2021