Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 oktober 2021 kl 09:44

Politik och organisation

Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Knivsta kommun

Torsdagen 21 oktober bjuder Knivsta kommun in företag och föreningar för att tillsammans med politiker och tjänstepersoner delta i en digital utbildning om Agenda 2030. Satsningen är ett led i kommunens hållbarhetsarbete och en del av det nationella projektet Glokala Sverige, där Knivsta kommun deltar från och med i år.

Knivsta kommun är en av de kommuner som för 2021 har antagits till det nationella projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Utbildningsdag för företag, föreningar, politiker och tjänstepersoner

Torsdagen den 21 oktober anordnar Knivsta kommun i samarbete med Glokala Sverige en digital utbildning med föreläsning, diskussion och workshops. Under dagen får förtroendevalda och berörda tjänstepersoner från olika verksamheter kunskap om hur Agenda 2030 kan bidra i deras arbete för hållbar utveckling. Även företagare och föreningar som är verksamma i Knivsta kommun är varmt välkomna att delta utan kostnad.

- Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för genomförandet av Agenda 2030. Kommunstyrelsen har redan 2019 fattat beslut om att Agenda 2030 ska vara grunden i kommunens styr- och ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och organiseras under Agenda 2030. Att bjuda in och involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med Agendan är nödvändigt och även det är beslutat av kommunstyrelsen. Utbildningsdagen blir en viktig start på ett breddat samarbete och fortsatt arbete för en hållbar framtid i Knivsta kommun, säger Claes Litsner (S) som är politiskt ansvarig för kommunens Agenda 2030-arbete.

"Stort intresse för Agenda 2030"

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida. Knivsta kommun är en av 181 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige.

- Det stora intresset för Agenda 2030 i kommunerna är positivt. Det innebär att Sverige stärker sin förmåga att bidra till uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling eftersom mycket av arbetet genomförs på lokal nivå, säger Helena Jönsson från Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet och den som håller i utbildningen i Knivsta.

Företag eller förening? Anmäl dig till utbildningsdagen

Utbildningen är digital och pågår mellan klockan 8.30 och 12.00. Är du företagare eller representant för en förening och vill delta? Varmt välkommen!

Här hittar du länken till mer information och anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under eftermiddagen hålls en intern utbildning för chefer och förtroendevalda med inriktningen ”Att leda och styra med Agenda 2030” med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs mer om hur Knivsta kommun arbetar med Agenda 2030.

Om Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de sjutton Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder har antagit. De finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Läs mer om Globala målen på Svenska FN-förbundets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Totalt deltar 18 regioner och 163 kommuner i kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Som projektdeltagare får Knivsta kommun ta del av utbildningsinsatser och digitalt material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webbinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 varje år för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Läs mer om Glokala Sverige på Svenska FN-förbundets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2021