Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 oktober 2021 kl 13:36

Politik och organisation

Vem blir ungdomsstipendiat 2021?

Känner du en ungdom som är en inspiration och förebild för andra i sin omgivning? Nu är det dags att skicka in nomineringarna till Knivsta kommuns ungdomsstipendium. Nominera senast 15 november!

Kommunens ungdomsstipendium är på 5 000 kr. Stipendiet tilldelas knivstaungdomar som genom sitt engagemang påverkar sin och andra ungdomars vardag på ett positivt sätt. Personen ska vara en inspiration och förebild för andra i sin omgivning.

Stipendiaten ska vara skriven i Knivsta kommun och fylla högst 26 år det år som stipendiet tilldelas.

Mejla eller skicka in din nominering

Ditt förslag på stipendiat behöver vara hos kommunen senast 15 november 2021. Glöm inte att motivera ditt förslag. Skicka till: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Det går också bra att mejla ditt förslag till: knivsta@knivsta.se.

Utmärkelsen delas ut på Winter party den 21 december på Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Varmt välkommen!

Läs om tidigare års stipendiater.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2021