Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 juni 2020 kl 17:25

Stöd och omsorg

Intagningsstopp på Estrids gård

Uppdatering 24 juli:

Intagningsstoppet på Estrids gård är hävt. Boendet bedöms sedan en tid tillbaka vara fritt från smitta.

Kommunen har infört intagningsstopp på det kommunala äldreboendet Estrids gård, efter bekräftad covid-19-smitta bland brukare. Intagningsstoppet gäller sedan slutet av förra veckan och tills vidare. Bakgrunden är att en ökad provtagning visat på fler fall än det fåtal som tidigare bekräftats.

Berörda medarbetare har fått information och arbetar enligt säkerställda rutiner och med rätt skyddsmaterial. Enligt rutin vid misstänkt eller bekräftad smitta bedrivs kohortvård. Det innebär att den som är smittad eller misstänkt smittad hålls avskild från andra brukare, och vårdas av en liten grupp medarbetare som inte har kontakt med friska brukare.

Berörda anhöriga har fått information.

Vår generella hållning är att inte gå ut med detaljerad information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter. Bakgrunden är att vi inte vill riskera att omintetgöra det sekretesskydd för uppgifter om sin hälsa som alla har rätt till.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med covid-19 inom vård och omsorg.

Här kan du läsa mer om hur vi kommunicerar vid eventuell smitta


Sidan uppdaterades: 24 juli 2020