Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 november 2021 kl 11:12

Stöd och omsorg

Öppna förskolan på Fröhuset håller stängt till och med 3 december

På inrådan av Region Uppsalas smittskyddsläkare stängs Fröhusets öppna förskola tillfälligt för att minska spridningen av RS-virus. Verksamheten håller stängt till och med 3 december.

Det pågår ett utbrott av RS-virus i Uppsala. Många små barn behöver sjukhusvård och barnsjukhuset i regionen är kraftigt överbelastat. Eftersom smittan inte visar tecken på att avta rekommenderar Region Uppsala att de öppna förskolorna i länet tillfälligt stänger för att minska smittspridningen. Förhusets öppna fröskola kommer vara stängd till och med 3 decemeber.

Här är ett utdrag ur skrivelse från Smittskydd Uppsala (Dnr: SME2021-00055-4):

”Det pågår sedan augusti 2021 en allvarlig epidemi av luftvägsinfektionsorsakat RS- virus. Sjukdomen drabbar framförallt barn 0 - 2 år men också äldre barn.

RS- virus kan orsaka en allvarlig luftvägsinfektion hos små barn som inte sällan leder till sjukhusvård som även kan leda till dödsfall. Det finns i dagsläget inget vaccin mot sjukdomen. Bästa sättet att minska antalet fall är att minska kontakterna mellan små barn som är den grupp som har störst risk att bli allvarligt sjuka av RS-virus.

Öppna förskolor är en plats där oftast små barn 0 - 2 år träffas. Smittskyddsläkaren rekommenderar att man tillfälligt stänger alla öppna förskolor i Uppsala län. Man bör stänga alla öppna förskolor i länet helt för alla barn fram till och med 3 december 2021.”

Sidan uppdaterades: 8 november 2021