Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 februari 2022 kl 09:50

Stöd och omsorg

Nu startar Svenska med baby - en mötesplats för alla föräldralediga

Den första mars drar vårterminen igång för Svenska med baby, en öppen föräldragrupp som riktar sig till föräldrar och barn med olika bakgrund. På träffarna fikar man, byter erfarenheter, sjunger - och tränar svenska, för den som vill och behöver.

Svenska med baby jobbar för att skapa möten mellan människor som är småbarnsföräldrar. Föreningen är ideell och obunden - både partipolitiskt och religiöst och samarbetar med kommunen genom öppna förskolan Fröhuset. De samverkar också med Studieförbund Vuxenskola. Man sammanför föräldrar som är nya i Sverige och som behöver skapa ett socialt nätverk och träna svenska med andra föräldrar som redan är etablerade svenskar.

Meyling Calero arbetar som samordnare i föreningen och tycker att träffarna bygger på ett enkelt och självklart koncept.

- Vi fokuserar på det som vi har gemensamt – att vi är småbarnsföräldrar och föräldralediga. Det är så lätt när man har barn. Man träffas på ett naturligt sätt, på lika villkor och med gemensamma intressen, menar hon.

- Vi vill på detta sätt bygga broar och jobba på integrationen. Alla, både nya och etablerade svenskar, är lika viktiga och välkomna.

Deltagarna bestämmer tema

På Svenska med baby ska alla känna sig välkomna. Varje gång har man ett samtalstema som deltagarna själva har bestämt. Förutom att jämföra erfarenheter om hur det är att vara mamma eller pappa kan samtalen också handla om till exempel framtidsplaner, jobb och arbetsliv. Hur gör man som svensk för att få livet att gå ihop med skola och arbete? Man bjuder också in gäster som är experter på ett visst ämne.

- Vi jobbar mycket med att uppmuntra deltagare att vara nyfikna, nyfikna på språk, historier, och berättande. Alla människor bär på historier och det handlar om att dela med sig till varandra, att vara nyfiken på varandras livshistorier, språk och traditioner, säger Meyling.

Gruppledarna är också småbarnsföräldrar

Aktiviteterna för barn är inriktade på små barn som är 0-2 år eftersom det är då man brukar vara föräldraledig. Men är du hemma och är frisk kan du även komma dit med äldre barn. Träffarna leds av volontärer och gruppledare som också är småbarnsföräldrar. Två gånger under terminen gör man utflykter till något extra roligt som till exempel ett teaterbesök.

- Alla är varmt välkomna till Svenska med baby. Det krävs ingen anmälan, det är bara att dyka upp och ta en fika de gånger som passar, avslutar Meyling.

Svenska med baby

Tid: Varje tisdag från 1 mars till 7 juni klockan 13.00-14.30

Plats: Förskolan Fröhuset, Kapellvägen 4

Arrangörer: Träffarna med Svenska med baby arrangeras i samarbete med Knivsta kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Länsstyrelsen i Uppsala.

Sidan uppdaterades: 25 februari 2022