Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 juni 2022 kl 09:44

Stöd och omsorg

Kommunen anordnar grupper med anhörigstöd till barn och unga i höst

Från och med hösten 2022 kommer Råd & stöd att arrangera barn- och tonårsgrupper för barn och ungdomar som lever i familjer där en eller båda föräldrarna har missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa. Syftet är att erbjuda ett tryggt sammanhang där barn och unga kan prata om de bekymmer de upplever hemma.

- Barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa löper stor risk att själva må dåligt. Att få träffa andra i liknande situation, i ett tryggt sammanhang, kan hjälpa till att avlasta den skuld och skam som barnet ofta bär på, och kan ge strategier att hantera egna svårigheter, berättar Liselotte Sjögren, enhetschef för Råd och Stöd, Knivsta kommun.

Åldersanpassade grupper

Med planerad start i oktober kommer Råd och Stöd att arrangera träffar för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år, där grupperna anpassas efter ålder. Det kommer vara 10 träffar per termin, där träffarna är mellan 90 och 120 minuter långa. Grupperna kommer att ledas av familjebehandlare, som arbetar på Råd och Stöd.

- Vi kommer prata utifrån olika teman varje träff, som till exempel känslor, familj och beroende. Syftet är att ge förutsättningar för begriplighet och sammanhang, till exempel genom att barnet/den unge får egen kunskap och svar på frågor samt att man har en öppen kommunikation om det som barnen och de unga möter hemma, säger Liselotte Sjögren.

Träffarna är kostnadsfria och kommer äga rum efter skoltid.

Välkommen att anmäla intresse

Välkommen att anmäla intresse till 018-34 70 00 eller via e-post barnoungdomsgrupp@knivsta.se. Tipsa gärna någon du tror skulle vilja gå!

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022