Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 februari 2020 kl 16:09

Trafik och utemiljöer

Infart till CIK från Södervägen stängd - fordonstrafiken leds om

Fordonstrafiken till och från Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) mot Södervägen stängs av under två veckor, mellan 27 februari och 13 mars.

Under perioden öppnas istället den tillfälliga byggvägen mellan CIK och Särstavägen för fordonstrafik igen. Du som är fordonstrafikant och behöver ta dig till CIK ska alltså välja infarten från Särstavägen under den här perioden.

Den tillfälliga byggvägen mellan CIK och Särstavägen har sedan 11 februari varit stängd för all trafik, inklusive gående. Nu öppnas den alltså tillfälligt. När vägarbetet vid Södervägen är klart 13 mars stängs den tillfälliga byggvägen igen och kommer hållas stängd till oktober 2020.

Anledningen till avstängningarna är gatu-, VA- och parkarbeten för den nya Parkvägen som ska binda samman Södervägen med Särstavägen och stationen. Arbetena beräknas vara helt färdiga i oktober 2020.

Karta över vägarbete på Södervägen

Här stängs infarten till CIK av mellan 27 februari och 13 mars.

Sidan uppdaterades: 26 februari 2020