Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 april 2020 kl 15:56

Trafik och utemiljöer

Ny cirkulationsplats byggs på Gredelbyleden

Nu har arbetet påbörjats med att bygga en ny cirkulationsplats på Gredelbyleden, med anslutningar mot Boängsvägen och Kölängsvägen. Syftet är att förbättra framkomligheten och öka säkerheten på platsen. Arbetet beräknas vara klart i december 2020.

Cirkulationsplatsen ska förbättra framkomlighet och säkerhet

Anledningen till att cirkulationsplatsen byggs är att trafiksituationen i området med tiden har blivit allt besvärligare för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.

Förra året invigdes en ny förskola, Norrgårdens förskola, som ligger på Kölängsvägen. Nu byggs ytterligare en förskola i närområdet, på Boängsvägen. Den förskolan kommer öppna sin verksamhet hösten 2020.

Sammantaget är det därför nödvändigt att genomföra åtgärder för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten på platsen.

Framkomligheten påverkas under byggtiden

Bygget av cirkulationsplatsen kommer att ske etappvis. Den första etappen blir anslutningen till Boängsvägen. Framkomligheten kommer under vissa perioder att påverkas av bygget.

Cirkulationsplatsen beräknas vara färdig i december 2020.

Sidan uppdaterades: 1 april 2020