Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 juni 2020 kl 10:30

Trafik och utemiljöer

Centrala Knivsta: Del av Centralvägen stängs av för genomfartstrafik mellan 11 juni 2020 och 31 maj 2021

Den 11 juni stängs den del av Centralvägen som ligger mellan Apoteksvägen och Ostmästargatan (från Kommunhuset till Gamla brandstationen ungefär) av för genomfartstrafik. Anledningen är byggarbetet på det intilliggande kvarteret Virkesladan. Vägen beräknas öppna igen 31 maj 2021.

Vägen stängs av för privat fordonstrafik.

Bussar och byggtrafik kommer fortfarande att kunna passera, och bussarna kommer därmed att ha kvar sina hållplatser vid torget/busstationen under avstängningen.

Du kommer också fortsatt att kunna passera till fots eller på cykel.

Den avstängda vägdelen påverkar inte dig som vill nå servicen i området, som pendlarparkeringarna, infarterna till bank och gym, verksamheterna i gamla brandstationen samt matbutiken Willys.

Dessa infarter kommer att vara tillgängliga.

Transporter till och från Kommunhuset kommer att ske via Apoteksvägen.

Karta över avstängningen i centrala Knivsta

Sidan uppdaterades: 3 juni 2020