Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

06 oktober 2021 kl 15:11

Trafik och utemiljöer

Trasig gatubelysning på flera platser i kommunen – arbete pågår för att åtgärda felen

Just nu är gatubelysningen släckt på flera platser i Knivsta kommun, bland annat på Forsbyvägen i höjd med Thunmanskolan och längs delar av Brunnbyvägen mot Alsike. Gatuenheten arbetar på att åtgärda felen, som i flera fall är komplicerade och handlar om kabelfel i mark.

Uppdaterad 28 oktober 2021

Längs Forsbyvägen är felet omfattande och berör en äldre kabel som matar anläggningen. På Gredelbyleden intill brandstationen är ett kabelfel lagat provisoriskt i väntan på byte av trasig kabel.

Anläggningen för delar av Brunnbyvägen är ur funktion med anledning av ett kabelfel i höjd med Åsgatan. Även anläggningen för Eriksbergsvägen är ur funktion vilket även här antas bero på ett kabelfel. Här pågår felsökning.

- Kabelfel i mark brukar uppkomma när höstregnen tränger ner i marken och fukt tränger in i kablar. Vi jobbar nu tillsammans med våra entreprenörer och har planerat in de schaktarbeten som behövs för kabelbyte under den kommande veckan, säger Kristofer Kvarnström, gatuchef i Knivsta kommun.

- Vi är medvetna om att den här årstiden kan vara besvärlig utan gatubelysning, med mörka kvällar och dålig sikt. Vi arbetar på så effektivt vi kan och hoppas att problemen snart ska vara lösta, avslutar Kristofer Kvarnström.

Anmäl fel på gatubelysning

Se frågor och svar om gatubelysning i Knivsta kommun

Sidan uppdaterades: 28 oktober 2021