Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 oktober 2020 kl 16:43

Uppleva och göra

Extra föreningsstöd med anledning av covid-19

Den 5 oktober beslutade kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott om en tillfällig bidragsform till stöd för Knivstas föreningsliv med anledning av den pågående pandemin. Ansökningsperioden pågår 7 oktober till 15 november.

Under våren och sommaren har Knivsta kommun infört flera åtgärder för att underlätta för föreningslivet. Kommunen tar till exempel inte ut någon avgift om föreningar avbokar lokaler och säsongstider som blivit outnyttjade har lämnats avgiftsfria. Beviljade och utbetalade bidrag för aktiviteter och evenemang som har behövt ställas in behöver inte betalas tillbaka. Kultur- och fritidskontoret för en kontinuerlig dialog med föreningslivet och arbetar intensivt för att stötta eller slussa vidare till andra stödfunktioner.

Föreningar kan ansöka om ett allmänt coronastöd

En tydlig konsekvens av covid 19-pandemin är att vissa bidragsformer inte nyttjats som de brukar vilket gör att medel kommer finnas kvar när ansökningsperioderna stänger. Därför har kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutat att omprioritera en del av dessa medel till ett allmänt coronastöd. Föreningslivet kan ansöka om det här stödet mellan 7 oktober och 15 november. Beslutet gäller endast 2020 och skulle ytterligare behov uppstå 2021 krävs ett nytt beslut.

Vad ska stödet gå till?

Behöriga att söka är bidragsberättigade föreningar i Knivsta kommun, studieförbund, stiftelser och övriga föreningar med verksamhet eller säte i Knivsta kommun. Det går bra att ansöka om medel för en eller flera av punkterna som preciseras nedan men endast en ansökan per förening/aktör.

Coronastöd kan gå till föreningar som:

 • gått miste om intäkter främst på grund av inställda eller begränsade cuper, turneringar, föreställningar och arrangemang.
 • drabbats av förlorade intäkter på grund av uteblivna anmälningsavgifter, biljettförsäljning eller sponsring.
 • fått kostnader trots att arrangemanget/aktiviteten blivit inställd på grund av restriktioner kopplade till coronaviruset.
 • har övriga kostnader och inkomstbortfall kopplade till covid-19.


Bidrag beviljas inte för:

 • lön eller arvoden till personal och spelare.
 • hyra för föreningar som ansöker om anläggningsstöd.
 • inköp av inventarier, till exempel möbler till arrangemang.
 • att kompensera utebliven försäljning (av till exempel fika eller tröjor).

Så här ser tidsplanen ut

 • Ansökningsperiod: 7 oktober – 15 november.
 • 16 november påbörjas handläggning av inkomna ansökningar.
 • 30 november - fördelning klar och bidrag betalas ut under december.


Här kan du ansöka om bidraget.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om föreningsstöd här.


Sidan uppdaterades: 7 oktober 2020