Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

02 juli 2021 kl 11:32

Uppleva och göra

Så går det med hundbadet vid Margaretaviken

Det kommunala badet, där hundar kommer vara tillåtna, som planeras vid Margaretaviken i Valloxen kommer inte hinna bli färdigställt i sommar. Men det går ändå fint att ta med din kopplade hund hit och bada. Dykare har sökt av botten och rensat den på främmande föremål och den gamla bryggan är bortforslad.

Samhällsutvecklingsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att rusta upp stranden i Margaretaviken och göra den tillgänglig för både människor och hundar. Badplatsen kommer inte att stängslas in och därför behöver hundarna som vistas där vara kopplade.

För att ställa iordning stranden med ny sand och ny flytbrygga behövs en strandskyddsdispens. Ansökan är insänd och kommer att beredas till bygg- och miljönämnden i höst.

Men redan i sommar går det alltså fint att komma hit med din kopplade hund och bada. Dykare har sökt av botten och rensat den på främmande föremål och den gamla bryggan är bortforslad.

Det har länge funnits önskemål om en badplats i Knivsta där det är tillåtet att ha med sig hunden när man badar, bland annat förs önskemålet om ett hundbad fram i ett Knivstaförslag.

När badplatsen är helt färdigställd kommer Margaretaviken även ingå i de badplatser där kommunen under sommaren tar vattenprover, enligt riktlinjerna för EU-badvatten från Havs- och vattenmyndigheten.

Det är skönt med ett dopp vid Margaretaviken i Valloxen tycker den här hunden.

Det är skönt med ett dopp vid Margaretaviken i Valloxen tycker den här hunden.

Sidan uppdaterades: 2 juli 2021