Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 juni 2022 kl 10:17

Uppleva och göra

Kommunens första discgolfbana är invigd

Nu är kommunens nyanlagda discgolfbana invigd. Den nio hål långa banan som ligger intill reningsverket bjuder på såväl öppna ytor som svårare hål i skogsterräng.

I onsdags strax innan lunch invigdes kommunens nyanlagda discgolfbana. Den nio hål långa banan som ligger intill reningsverket bjuder på såväl öppna ytor som svårare hål i skogsterräng.

– Det är väldigt roligt att en så efterlängtad anläggning som den här discgolfbanan nu är på plats. Nyfikna knivstabor har redan hittat hit och börjat spela och jag tror att väldigt många kommer få stor glädje av anläggningen framöver. Banan är ett viktigt steg i att bredda mångfalden i kommunens fritidsutbud samtidigt som den erbjuder en generationsöverskridande fritidssyssla, säger Göran Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Discgolfbanan är uppförd på mark som ägs av kommunen och Kultur- och fritidskontoret ansvarar tillsammans med Park- och naturenheten för driften av anläggningen. Arbetet med att anlägga banan påbörjades i slutet av 2021 genom att ta bort ett hundratal träd och röja undan döda och nedfallna träd. Det pågår ett löpande arbete med att röja sly och ta ner högt gräs för att förbättra tillgängligheten på banans södra delar.

Kultur- och fritidschef Lena Larsson, kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson och fritidschef Catrine Wermelin inviger Knivsta DiscGolfPark.

Kultur- och fritidschef Lena Larsson, kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson och fritidschef Catrine Wermelin inviger Knivsta DiscGolfPark.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson provspelar den nya discgolfbanan.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson provspelar den nya discgolfbanan.

Kort fakta om discgolf

  • Sporten spelas med en skiva, eller disc.
  • En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål. Man har klarat ett hål när man har kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål.
  • Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2022