Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Socialnämnd

Socialnämnden leder vård- och omsorgskontorets verksamheter. Det betyder att nämnden beslutar i frågor som rör kommunens verksamheter inom vård och omsorg.

Socialnämndens ansvarsområden

Socialnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsfrågor.

I verksamheterna ingår bland annat särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård, ekonomiskt bistånd och familjecentral. Andra områden som socialnämnden leder och ansvarar för är åtgärder för arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden, verksamheten för flyktingmottagande samt färdtjänst och riksfärdtjänst.

Förtroendevalda i socialnämnden

Nämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Presidium

  • Oscar Hahne (KD), ordförande
  • Monika Lövgren (SD), 1:e vice ordförande
  • Gunnar Orméus (S), 2:e vice ordförande
Alla förtroendevalda i socialnämnden
Se alla ledamöter och ersättare i socialnämnden i kommunens förtroendemannaregister.
Sammanträden och protokoll
Se kommande sammanträden samt kallelser och protokoll för genomförda sammanträden.
Socialnämndens individutskott
Socialnämndens individutskott fattar beslut i ärenden som rör en enskild individ och som är sekretessbelagda.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023