Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 september 2020 kl 13:25

Stöd och omsorg

Nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg för äldre och funktionshindrade

Socialnämnden har antagit reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. De nya reglerna gäller från och med 1 augusti 2020. I de nya riktlinjerna har bland annat schablontiderna för olika hemtjänstinsatser justerats. En individuell bedömning utifrån den enskildes behov ska dock alltid ske.

Det har funnits ett behov av att revidera riktlinjerna för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. Senast riktlinjerna sågs över var 2015. Syftet med omarbetningen har varit att skapa ett tydligare och fylligare styrdokument för nämnden. När den enskilde beskriver sitt behov är det nämndens riktlinje som är biståndshandläggarens stöd i beslut om bistånd.

I de omarbetade riktlinjerna har bland annat särskilt boende för äldre och hemtjänstinsatserna beskrivits tydligare. Schablontiderna för de olika hemtjänstinsatserna har justerats och några schabloner har även lagts till så att riktlinjerna blir mer samstämmiga med andra kommuner i länet. Schablontiderna ska ses som den tid som normalt beviljas för hemtjänstinsatserna i Knivsta kommun för att erhålla en skälig levnadsnivå.

De nya riktlinjerna beräknas minska socialnämndens kostnader för biståndsbedömda insatser för målgruppen då schablontiderna inte är lika generösa som tidigare. Schablontiderna ska dock endast ses om en riktning och en individuell bedömning av den enskildes behov ska alltid göras.

Biståndsbeslut sätts alltid för en viss tidsperiod, och de nya riktlinjerna påverkar inte biståndsbeslut som redan är fattade.

Här kan du läsa de nya riktlinjerna. Pdf, 486.4 kB.

Sidan uppdaterades: 30 september 2020