Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar om vägbygget på Gredelbyleden

Här kan du ta del av frågor och svar om Gredelbyleden. Hittar du inte svaret på din fråga? Hör av dig till Gatuenheten, tel 018-34 70 00.

På västra sidan om järnvägen i det nya området som heter Centrala Ängby byggs det nya bostäder. I samband med det har Gredelbyleden byggts om så att det blir gång- och cykelbanor, planteringar och parkeringsfickor på sträckan.

När arbetet är klart blir Gredelbyleden mer av en stadsgata. Det betyder att gatan kantas av hus. Framför husen kommer det ligga gång- och cykelbanor, gatan får planteringar och parkeringsfickor som avgränsar gång- och cykelbanorna från körfälten där biltrafiken ska passera.

De stora arbetena som påverkar trafiken på Gredelbyleden blev klara under vintern 2022.

En del arbeten vid sidan av gatan är dock inte klara. Delar av gång- och cykelbanorna kan inte byggas färdigt innan husen intill gatan är färdiga. Vissa störningar för trafiken kan alltså komma att bli aktuella framöver.

Räddningsfordon har rätt att påkalla fri väg under utryckning och andra trafikanter har då skyldighet att lämna fri väg. När framkomligheten begränsas förbi ett vägarbete kan köer uppstå på samma sätt som det kan uppstå i rusningstrafik vid olyckor.

Samarbete mellan trafikanter och möjlighet för räddningstjänst att till exempel köra genom avstängt område skapar en framkomlighet.

När hastigheten sänks från 60 till 40 kilometer i timmen på den del av Gredelbyleden som passerar Centrala Ängby kommer den fortsätta vara huvudväg genom Knivsta. Hastigheten sjunker på sträckan, men kapaciteten påverkas litet.

Under det förberedande arbetet med detaljplanen har kapacitetsberäkningar gjorts för att säkerställa att sänkningen är möjlig att genomföra.

I ett framtida växande Knivsta ökar trafiken.

Knivsta kommun samarbetar tillsammans med Uppsala kommun, Region Uppsala och Trafikverket i en så kallad åtgärdsvalstudie för att utreda vilken påverkan ett utbyggt Knivsta och Södra staden i Uppsala får på trafiken, både lokalt men också regionalt.

I det arbetet identifieras brister och behov som kommer kunna uppstå och vilka åtgärder som kommer att behövas för att trafik och kommunikationer ska fungera.

På den sträcka av Gredelbyleden som går genom samhället är det Knivsta kommun som ansvarar för skötseln. Det gäller både klippning av vägkanter under sommarsäsongen samt snöröjning vintertid.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 juni 2023