Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tidplan och genomförande

Här kan du ta del av vad som ska hända inom kommunens projekt och hur tidplanen ser ut.

  • Gång- och cykelvägen längs med järnvägen är öppen men kommer i en senare del av projektet att tillfälligt stängas när arbeten kring den sker. Detta planeras till april 2023.
  • Just nu är viadukten under Gredelbyleden vid Ängbyvägen stängd. Läs mer om avstängningen här
  • De nya gatorna Torpängsgatan och Lidängsgatan, som ansluter till Gredelbyleden, samt de två parkområden som planeras vid gatorna, kommer att färdigställas successivt i takt med att bostadshusen byggs klart. Viss del av Torpängsgatan är idag avstängd för allmänheten och endast öppen för byggtrafik. Etappindelningarna är inte "spikade" än. Tidsspannet är mellan 2024 och 2025.
  • Kommunen kommer att se till att inflyttade i nya och färdigställda fastigheter längs Gredelbyleden och i hela Centrala Ängby kommer att ha möjlighet att ta sig till och från sina fastigheter med motorfordon även om vägarbete pågår.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 november 2022