Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 juni 2022 kl 13:56

Jobb och näringsliv

Företagsklimatet i Knivsta kommun kvar på samma nivå

I Svenskt Näringslivs årliga enkät om kommunernas företagsklimat får Knivsta kommun samma resultat som förra året.

Svenskt Näringsliv gör årligen en enkätundersökning för att mäta företagsklimatet i Sveriges kommuner. Knivsta kommun får i år ett sammanfattande omdöme på 3,48, vilket är samma resultat som föregående år. Skalan går från 1-6 och Sverigesnittet ligger på 3,43.

– Resultat är i linje med vad vi hör i våra möten med lokala företagare. Vi behöver jobba vidare med tydligare kommunikation, förbättrad dialog och se över avgiftsnivån och handläggningstider. Mycket glädjande är dock att vi ser förbättrade resultat inom service i myndighetsutövning, ett område där vi ska hålla en hög nivå och som vi kommer fortsätta göra satsningar på, säger Pernilla Westerback, näringslivsstrateg.

– Som ny näringslivschef är min absoluta ambition att företag ska mötas av en rådgivande och tydlig myndighetsservice. Det ska också finnas bra möjligheter att expandera eller etablera sin verksamhet i Knivsta genom att långsiktigt utveckla mark och lokaler i dialog med marknaden. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta det arbete som nu har inletts, säger Gustav Fridlund, näringslivschef.

Här kan du ta del av Svenskt Näringslivs enkät. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2022