Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 maj 2024 kl 09:44

Trafik och utemiljöer

Ny trappa byggs vid Gredelbyleden – ett körfält stängs tillfälligt för fordonstrafik

I morgon fredag den 3 maj börjar arbetet med att bygga en ny trappa från Lidängsgatan upp till Gredelbyleden. För att få en trygg och säker miljö under byggtiden behöver en kort del av vägbanan stängas av för fordonstrafik under cirka sex veckor. När hela arbetet så småningom är klart kommer gående från Lidängsgatan att kunna nå Gredelbybron via den nya belysta trappan, som blir ytterligare en länk mellan Centrala och Östra Ängby.

Arbetet innebär att en sträcka på ungefär 20-30 meter av det ena körfältet på Gredelbyleden, intill Gredelbybron, behöver stängas av fram till cirka mitten av juni. På platsen kommer det att finnas en skylt som anger att körfältet är tillfälligt avstängt.

Avstängningen är nödvändig för att det ska vara tryggt och säkert för alla om rör sig i området under arbetets gång – trafikanter, byggarbetare och andra förbipasserande.

Under avstängningen kommer vi att försöka minimera påverkan på trafiken så mycket som möjligt. Vi hoppas på din förståelse för den minskade framkomligheten och arbetar på att avstängningen ska bli så kort som möjligt.

Vi ber också dig som är trafikant om hjälp med att vara extra vaksam på om räddningstjänsten behöver ta sig fram.

Nyheten är uppdaterad.

Del i arbetet med Centrala Ängby

Med den nya trappan upp till Gredelbyleden ökar Knivsta kommun tillgängligheten för gående i Knivsta tätort. Trappan förbinder Lidängsgatan med Gredelbybron och länkar samman Centrala Ängby och Östra Ängby. Syftet med trappan är att förenkla för boende och verksamma ta sig till och från stationen samt över Gredelbybron. Även på andra sidan Gredelbyleden finns en trappa, vid de nybyggda flerbostadshusen vid Trunstavägen.

Den nya trappan får belysning och förses med en ramp för barnvagnar.

Detta är första steget i arbetet med den nya trappan, som är en del i ett större arbete med infrastrukturen för gående i Centrala Ängby. Datum för när trappan kan invigas är ännu inte bestämt.

Ta del av samlad information om vad som byggs längs med Gredelbyleden och i Centrala Ängby

Flygbild över området där Trunstavägen, Gredelbyleden, det avstängda körfältet samt trappan är utritade.

Foto över Gredelbyleden med markering i rött där trappan ska byggas.


Sidan uppdaterades: 3 maj 2024