Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 oktober 2020 kl 15:31

Jobb och näringsliv

Knivsta kommun tar fram näringslivsstrategi – var med och påverka i arbetet

Knivsta kommun påbörjar nu arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi. Strategin ska sätta ramarna för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor under de kommande åren samt skapa tydligare förutsättningar för företagens möjligheter att verka, växa och etablera sig i Knivsta. Nu bjuder vi in dig som driver företag i Knivsta kommun att delta i arbetet med den kommande näringslivsstrategin. Var med och påverka!

Varför behöver kommunen en näringslivsstrategi?

Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat av Knivsta kommun och av strategisk betydelse för Knivstas framtida utveckling. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att skapa en levande stad och landsbygd med arbetstillfällen och utbud för invånare.

Med en näringslivsstrategi får Knivsta kommun ett stöd i det fortsatta arbetet med näringslivsfrågor, i form av ett politiskt beslutat styrdokument som pekar ut riktningen i arbetet.

Strategin har som övergripande syfte att se till att ett utvecklat näringslivsperspektiv tar plats i kommunens arbete.

Var med och ta fram strategin

När du som verkar i Knivsta kommun är med och tar fram strategin får du på ett konkret sätt vara med och påverka ett styrdokument som kommer att beröra dig som företagare.

Dina synpunkter är viktiga för att den kommande näringslivsstrategin ska få relevans och kraft, och det är viktigt att du och andra företagare gör kommunen uppmärksam på vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Tillsammans skapar vi ett framtida Knivsta där företagen mår bra och vill vara.

Så här kommer arbetet med näringslivsstrategin att gå till

Under hösten och vintern kommer vi att arrangera möten med befintliga företagarnätverk, men också ha ett antal digitala workshoppar dit det är först till kvarn som gäller.

Pandemin gör att vi får träffas i mindre grupper och digitalt.

Mötestider kommer inom att kort att finnas upplagda i kalendariet på kommunens näringslivswebb Näringsliv i Knivsta. Alla som vill kommer att få möjlighet att göra inspel.

Läs mer om arbetet med näringslivsstrategin och se frågor och svar här

Kort om den nya näringslivsstrategin

En näringslivsstrategi är ett politiskt beslutat styrdokument som ska peka ut riktningen för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor.

Strategin ska samspela med andra styrdokument, men har som syfte att se till att ett näringslivsperspektiv fortsatt tar plats i kommunens arbete.

Sidan uppdaterades: 14 oktober 2020