Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 november 2020 kl 12:02

Bygga, bo och miljö

Samråd för detaljplan Fornåsa, Vrå 1:35 med flera

Nu ligger detaljplan för området Fornåsa i Alsike ute på samråd. Fram till och med 11 december har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör förslaget.

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för Detaljplan för Fornåsa, Vrå 1:35 med flera.

Området ligger intill järnvägen i äldre delen av Alsike. Syftet med planen är att göra det möjligt att förtäta med bostadsbebyggelse i området, väl anpassad till omkringliggande och kommande bebyggelse.

Med planen vill man tillgängliggöra och värna området kring Pinglaström, och säkra området från att fördämmas eller växa igen med en skötselplan. Man vill också att bevara de backsippor som finns i nordöstra delen av planområdet, och säkra blommornas hävd och förhindra igenväxning med en skötselplan.

Planförslaget gör det möjligt att uppföra cirka 200 nya bostäder i form av radhus, parhus och lägenheter i flerfamiljshus.

Här hittar du planen

Planen presenteras i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Du kan också klicka på knappen Ta del av planhandlingarna ovan.

Du hittar denna detaljplan och kommunens andra pågående och gällande detaljplaner på knivsta.se/detaljplaner Länk till annan webbplats..

Önskar du planhandlingen i pappersform? Kontakta Planenheten.

Lämna synpunkter senast 11 december

Lämna skriftliga synpunkter lämnas senast 11 december genom att sända brev till Planenheten, Knivsta kommunhus, 741 75 Knivsta.

Du kan även lämna in ditt yttrande digitalt på knivsta.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

Ange diarienummer SBK 2018-000007 på handlingen. Ange också gärna namn och fastighetsbeteckning.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Har du frågor?

Har du funderingar kring detaljplaneändringen eller processen för att ta fram en detaljplan?

Välkommen att kontakta Planenheten på telefonnummer 018-34 70 00.

Karta över detaljplan Fornåsas placering

Sidan uppdaterades: 20 november 2020