Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 mars 2022 kl 10:13

Bygga, bo och miljö

Nu bjuds 1000 knivstabor in till att besvara enkät om vattenförsörjningen

Den här veckan får cirka 1000 slumpvis utvalda hushåll i Knivsta kommun en enkät hem i brevlådan. Enkäten besvaras digitalt och handlar om vattenförsörjning. Syftet är att undersöka invånarnas attityder till olika möjliga lösningar för vattenförsörjningen.

De senaste årens torkor och översvämningar har satt ljus på frågan om hur vi ska säkerställa en god vattenförsörjning i framtiden.

En möjlighet är att minska behovet av dricksvatten genom att återvinna vatten och ta vara på regnvatten. Det kan också finnas fördelar med att ta vara på vattnet lokalt, när det precis använts, för att minska transporter.

Knivsta kommun och Högskolan i Gävle bjuder nu in 1000 invånare i Knivsta kommun att delta i en enkät. Syftet är att undersöka allmänhetens attityder till lösningar som skulle kunna bidra till att säkerställa en god vattenförsörjning i framtiden.

De som får inbjudan är slumpvist utvalda invånare som är 18 år och äldre och folkbokförda i Knivsta kommun. Enkäten består av 24 frågor och tar cirka 10 till 15 minuter att besvara.

Om enkäten

Enkäten om lösningar för vattenförsörjningen genomförs inom det forskningsprojekt som är kopplat till stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 och arbetet med två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle.

Projektet är en del i företagsforskarskolan Future-Proof Cities – ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola. Forskarskolan är inriktad på hur vi ska forma våra samhällen till att bli mer hållbara och motståndskraftiga. Forskningen medfinansieras av KK-stiftelsen.

Läs mer om Energi och klimat 2035 och forskningsprojektet här


Sidan uppdaterades: 3 mars 2022