Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

11 februari 2021 kl 11:13

Politik och organisation

Knivsta på plats tre i öppen jämförelse om trygghet och säkerhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020. Knivsta kommun hamnar på plats tre av landets kommuner i jämförelsen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för trettonde gången en öppen jämförelse på temat säkerhet och trygghet i landets kommuner. Syftet med jämförelsen är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

På samma sätt som i tidigare rapporter beräknas ett sammanvägt värde som utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Indikatorerna har tilldelats olika vikter.

När man räknar ihop det sammanvägda värdet hamnar Knivsta kommun i år på plats tre av landets kommuner, vilket är en förbättring med två platser sedan fjolårets jämförelse. Knivsta får också bäst placering i länet.

Det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur säker en kommun är. Men enligt rapporten indikerar ett lågt värde i vilka kommuner det sammantaget inträffar minst antal personskador, utvecklade bränder och brott med hänsyn tagen till folkmängden och samhällskostnaden.

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Här kan du ta del av rapporten Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 12 februari 2021