Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 mars 2021 kl 16:18

Politik och organisation

Arbete för ett ännu tryggare Knivsta

Statistiken visar att Knivsta är en trygg kommun jämfört med många andra kommuner i Sverige. Men det finns platser som en del barn och unga upplever som otrygga. Det visar en enkät som kommunen har utfört.

381 barn och unga i åldrarna 11-18 år svarade på enkäten om hur de upplever tryggheten i Knivsta. Nästan hälften av de svarande uppger att det finns platser där de känner sig otrygga.

Exempel är tågstationsområdet, centrala Knivsta när det är mörkt ute och belysningen är dålig samt områden runt skolor på kvällstid där unga samlas och hänger.

Enkäten har legat till grund för de medborgarlöften som polisen och Knivsta kommun tagit fram för ett gemensamt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftena ska bidra till att Knivsta kommun blir en ännu tryggare plats för boende och besökare.

Prioriterade områden är:
  • Vuxennärvaro kvällar och helger i tätorterna Knivsta och Alsike.
  • Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon.
  • Förebyggande arbete med bäring på ungdomar.
  • Utveckla trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.

Läs mer om Medborgarlöften 2021
Läs hela rapporten med resultatet från enkäten om trygghet till barn och unga i Knivsta Pdf, 266.7 kB.


Sidan uppdaterades: 4 mars 2021