Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 februari 2021 kl 10:23

Politik och organisation

Nya medborgarlöften 2021

Nu är polisens och Knivsta kommuns medborgarlöften för 2021 klara. Medborgarlöften innebär att Knivsta kommun och polisen tillsammans ska verka för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

De gemensamma medborgarlöftena ska bidra till att Knivsta kommun blir en ännu tryggare plats för boende och besökare. Löftena undertecknas av Klas Bergström, Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun och Jan Håkansson, Lokalpolisområdeschef i Uppsala och Knivsta.

- Jag är glad över att vi har förnyat våra medborgarlöften och ser fram emot fortsatt god samverkan med polisen för fortsatt arbete med trygghetsfrågor i vår kommun, säger Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström.

Även polisen ser fram emot en fortsatt god samverkan med Knivsta kommun.

- Våra medborgarlöften ger en bra plattform och inriktning, för det gemensamma trygghetsarbetet, säger Jan Håkansson, Lokalpolisområdeschef i Uppsala och Knivsta.

Medborgarlöftena utgår från genomförda dialoger med invånare om hur de upplever tryggheten i Knivsta kommun. Under 2018 genomfördes en dialog med vuxna invånare i kommunen och 2020 fick barn och unga i åldern 11-18 år möjlighet att svara på frågor om trygghet och ge synpunkter på vad som skapar trygghet respektive otrygghet.

De trygghetsundersökningar som genomförts i Knivsta visar att de allra flesta invånare upplever Knivsta kommun som trygg och säker. Undersökningarna pekar dock på att centrala delar av Knivsta och Alsike kan kännas otrygga, särskilt runt de större skolorna och större samlingspunkter som stationsområde och butiksparkeringar på kvällen.

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av året. Vi kommer att berätta om utvärderingen via bland annat polisens och kommunens hemsida.

Läs Knivsta kommuns och polisens medborgarlöften 2021 (PDF) Pdf, 488.3 kB.

Prioriterade områden under perioden är:

  • Vuxennärvaro kvällar och helger i tätorterna Knivsta och Alsike.
  • Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon.
  • Förebyggande arbete med bäring på ungdomar.
  • Utveckla trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.

Sidan uppdaterades: 24 februari 2021