Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 april 2021 kl 17:31

Politik och organisation

Så vill Knivstas invånare ta del av information från kommunen

Under hösten fick cirka 1000 slumpvis utvalda hushåll i kommunen en enkät om i vilka kanaler man föredrar att få information från Knivsta kommun. Syftet var att undersöka hur knivstaborna tar del av information från Knivsta kommun, och hur de vill få information framöver.

Överlag visar enkätresultatet på ett stort intresse för att ta del av information från kommunen. Tre områden som rankas högt är politiska beslut, infrastruktur och stadsbyggnad samt kommunens arbete med sina olika verksamheter, som skola, äldreomsorg och bibliotek.

När man rankar hur man helst önskar få information från kommunen placerar sig ett digitalt nyhetsbrev högst på listan, följt av hemskickad tryckt information från kommunen eller informationsutrymme i tryckt annonsblad.

Andra frågor i enkäten rörde allmänt hur man håller sig informerad om vad som händer i Knivsta, hur ofta man besöker kommunens webbplats och vilken information man då söker, om man prenumererar på våra digitala nyheter och om man följer Knivsta kommun på facebook.

Resultatet av enkäten kommer att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens kanaler för information.

Vi vill rikta ett varmt tack till dig som svarade på enkäten!

Svarsfrekvens

Enkäten skickades till 1000 slumpvis utvalda hushåll. Svarsfrekvensen var 43 procent, med en relativt jämn fördelning kvinnor och män.

25 procent av de svarande är åldern 31-45 år, 29 procent 46-60 år, 18 procent 61-70 år och 23 procent 71 år eller äldre. Endast 5 procent av de svarande är 30 år eller yngre.

53 procent av de svarande bor i Knivsta tätort, 16 procent i Alsike tätort, 19 procent på östra landsbygden och 12 procent på västra landsbygden.

Sidan uppdaterades: 8 april 2021