Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 juni 2021 kl 16:16

Politik och organisation

Nytt från fullmäktige, kommunstyrelse och nämnd

Klartecken för att börja bygga en idrottshall vid Adolfsbergsskolan, ett nytt uppsökade trygghetsskapande arbete bland ungdomar och en utomhusanläggning för innebandy. Här kan du läsa ett urval av de senaste veckornas politiska beslut.

Klartecken för att bygga idrottshall vid Adolfsbergsskolan

På sitt möte den 24 maj gav kommunstyrelsen klartecken till Kommunfastigheter att teckna avtal med upphandlad entreprenör för att sätta igång byggandet av en ny idrottshall vid Adolfsbergsskolan. Hallen beräknas vara klar i september 2022 och kommer vara en fullstor sporthall som kan delas upp i två mindre salar för skolundervisning. Sporthallen kommer ha så kallat multigolv för att passa flera olika idrotter. Byggnaden rymmer även bland annat sju omklädningsrum, lärarrum, flera förråd, servering samt ett aktivitetsrum. Kvällstid ska idrottshallen användas av föreningslivet.

Gredelby förskola ska avvecklas

Kommunstyrelsen beslutade att Gredelby förskola ska avvecklas till hösten 2022. Bakgrunden är att förskolan, som är nästan 50 år gammal, är i stort behov av renovering och ombyggnation, så ekonomiskt är det bättre att riva förskolan än att fortsätta att underhålla den. Barnen som idag går på förskolan kommer att erbjudas plats på andra förskolor i Knivsta kommun. Om det finns möjlighet att bygga upp en ny förskola på samma plats kommer att utredas, och enligt kommunens prognos behöver förskoleplatserna ersättas tidigast i januari 2026. Pontus Lamberg (KD) reserverade sig mot beslutet.

Utomhusanläggning för innebandy

Kommunstyrelsen beslutade att använda investeringsmedel på högst 600 000 kronor för att uppföra en utomhusanläggning på ytan mellan Knivsta Centrum för idrott och kultur och Hälsohuset. Anläggningen kommer att arrenderas av föreningen SK Vide och kommer ha inriktningen innebandy, men kommer kunna användas för olika sporter. Samarbetet mellan kommunens Kultur- och fritidskontor och föreningen ska göra det möjligt för skolan att använda anläggningen under dagtid och föreningslivet under kvällar och helger. Även möjlighet för spontanidrott kommer att finnas. Ytan kommer vara asfalterad i grunden, och det kommer vara en rink och stängsel runt anläggningen. Föreningen tittar nu på ett golv som lämpar sig för både innebandy och övriga idrotter.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse och handlingar från kommunstyrelsens möte.

Årsredovisningen godkänd

Vid sitt sammanträde den 28 april beslutade kommunfullmäktige
bland annat att godkänna årsredovisningen för
kommunen och kommunkoncernen 2020. Kommunfullmäktige beslutade även att bevilja ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och övriga förtroendevalda
för 2020. Här kan du läsa en sammanfattning av årsredovisningen.

Digitaliseringsstrategi antagen

Fullmäktige antog en gemensam digitaliseringsstrategi för samverkanskommunerna Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby. Strategin har tagits fram för att i samverkan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, och fokuserar på områdena ledning, styrning, organisation, digital kompetens och effektiv och kvalitativ välfärd.

Extra pengar till särskilda covid-satsningar

Kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunens budget för 2021 med 3 miljoner kronor för särskilda covid-19-satsningar. Av den beslutade summan ska cirka 880
000 kronor användas till att tillfälligt efterskänka kommunens tillsynsavgifter för åren 2020 och 2021, för drabbade branscher såsom serveringsställen. Resterande cirka
2,2 miljoner ska användas för särskilda covid-19-satsningar riktade till näringsliv, föreningsliv och ungdomar. Här kan du läsa mer om hur pengarna ska användas.

Läs om fler beslut, kallelse och handlingar från fullmäktiges möte.

Nytt uppsökande trygghetsskapande arbete

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 29 april att förvaltningen ska inleda ett nytt uppsökande trygghetsskapande arbete i Knivsta bland ungdomar. Bland annat ska två familjebehandlare från enheten Råd och stöd jobba uppsökande
en heldag per vecka på skolor och fritidsgård för att få kontakt med ungdomar och fånga in behov. Man kommer göra klassbesök samt jobba med värderingar i exempelvis kill/tjejgrupper tillsammans med Kultur- och fritidskontorets ungdomsverksamhet. Uppdraget rymmer även handledning och utbildning av nattvandrare. Två helgkvällar per månad kommer fältarbetarna vare ute på byn, i samarbete med fritidsgårdens ungdomsverksamhet samt ideella nattvandrare.
Arbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt under 2021.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse och handlingar från socialnämndens möte.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2021