Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

06 oktober 2022 kl 16:05

Stöd och omsorg

Kommunen redovisar åtgärder till IVO

I april 2022 mottog Knivsta kommun ett föreläggande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om brister i utredningar som rör barn och unga. I ett yttrande till IVO redogör kommunen nu för de åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med problemen.

I sitt föreläggande konstaterade IVO brister hos socialnämnden i form av långa utredningstider och låg kvalitet på utredningar som rör barn och unga. Socialnämnden instämmer i kritiken och har satt in flera åtgärder för att säkerställa att utredningarna är rättssäkra och kvalitativa. Några åtgärder är genomförda och klara – andra är påbörjade eller inplanerade.

– Det har varit socialnämndens främsta prioritering att tillsammans med förvaltningen arbeta fram kraftfulla åtgärder mot de brister som IVO pekat ut i Knivsta kommun. Varje barn och förälder som har kontakt med oss ska kunna lita på att våra utredningar görs utifrån barnens bästa och enligt gällande bestämmelser, säger Kerstin Eskhult, socialnämndens ordförande.

Åtgärderna handlar dels om delegations- och organisationsförändringar, men också om en ny rutin för egenkontroller. Samtliga tidigare rutiner inom barn- och unga-enheterna har genomlysts och bedöms vara ändamålsenliga och aktuella. Åtgärdspaketet inkluderar även introduktionsplan och mentorer för nyanställda, liksom utbildning, fortbildning och metodstöd för medarbetare.

Den sista utredningen som översteg fyra månader avslutades i juli månad. Socialnämnden bedömer att IVOs krav i föreläggandet är uppfyllda.

Läs yttrandet i handlingarna från socialnämndens möte 6 oktober 2022. Länk till annan webbplats.

Läs nyheten om IVOs föreläggande från 28 april 2022.

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2022