Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 juni 2020 kl 15:34

Trafik och utemiljöer

Otjänligt badvatten vid Särstabadet 15 juni 2020 – kommunen avråder från bad

Knivsta kommun avråder tillfälligt från bad vid Särstabadet efter den senaste kontrollen av vattenkvaliteten, som gjordes 15 juni 2020. Vattenprovet innehöll höga halter av tarmbakterier och vattnet bedöms som otjänligt.

Vattenprovet togs måndagen den 15 juni 2020 och analysen visade på höga halter av tarmbakterien intestinala enterokocker, som kan orsaka magproblem om det sväljs.

Vattnet bedöms som otjänligt och kommunen avråder från bad tills vidare. Ett nytt vattenprov kommer att tas inom kort. Informationsskyltar sätts upp vid badet under tisdagen.

Höga bakteriehalter kan exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret. Vattenkvalitén varierar alltid och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov. Visar också prov nummer två på otjänligt vatten kan det bli badförbud.

Sidan uppdaterades: 29 juni 2022