Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

När det är brist på el

Under vintern blir det mörkt och kallt och energiförbrukningen ökar. Om elen inte räcker till vissa timmar kan det bli nödvändigt med tillfälliga strömavbrott. Då är det bra att vara förberedd. Här kan du läsa om vad frånkopplingar innebär, hur du själv kan förbereda dig för strömlösa perioder och hur kommunens verksamheter kan påverkas.

Kraftledning, vinter.

Ett strömavbrott kan uppstå när som helst på grund av väder och vind eller tekniska störningar. Det kan också uppstå när samhällets elförbrukning överskrider den el som finns att tillgå. Blir läget väldigt ansträngt kan Svenska kraftnät besluta om att tillfälligt koppla ifrån delar av elnätet för att prioritera samhällsviktiga verksamheter. Det kan också vara en nödåtgärd för att avlasta det ansträngda elsystemet.

En planerad frånkoppling kan vara under ett par timmar och kan behöva återkomma under perioder med hög belastning. Om du är praktiskt förberedd blir det enklare att klara av ett strömavbrott. Tillgång till värme, vatten, belysning och information är viktiga delar i din hemberedskap. Planera din beredskap och förvara det du behöver på en plats som är lätt att komma åt.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska vår elanvändning. Att flytta elanvändningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, bidrar också till att avlasta elsystemet.

Förbered dig för ett strömavbrott

Att förbereda sig för strömlösa perioder ingår i din hemberedskap. Det innebär att du ska säkra tillgång på mat, vatten, värme och information. Här får du veta mer.

Så här kan du bidra genom att spara el

När vi alla hjälps åt att spara el minskar risken för frånkopplingar och strömlösa perioder. Här får du tips på hur du kan minska ditt hushålls eller ditt företags elanvändning, och vart du kan vända dig om du har funderingar.

Om strömavbrott och frånkopplingar

Manuell frånkoppling är ett planerat strömavbrott, då elen stängs av under ett par timmar i begränsade områden. En sådan frånkoppling regleras av Svenska kraftnät. Här kan du läsa mer om frånkopplingar.

Så sparar Knivsta kommun el och energi

Läs mer om hur Knivsta kommun arbetar med el- och energibesparing.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 oktober 2023