Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 november 2020 kl 17:15

Bygga, bo och miljö

Samråd för förslag på ändring av detaljplan Kvarteret Apoteket, Särsta 3:184

Nu ligger ett förslag på ändring av detaljplan Kvarteret Apoteket, Särsta 3:184, ute på samråd. Fram till och med 7 december har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör ändringsförslaget.

Syftet med ändringen är att göra detaljplanen mer flexibel, och möjliggöra för både bostäder och centrumverksamheter.

På samma gång prövas möjligheten att i viss mån utöka byggrätten genom att ge möjlighet att inreda vind och en mindre tillbyggnad på gårdssidan. Det görs genom en ändring av den äldre gällande detaljplanen över området från 1993.

Lämna synpunkter senast 7 december

Lämna skriftliga synpunkter lämnas senast 7 december.

Sänd brev till Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta eller skicka e-post till knivsta@knivsta.se. Ange diarienummer SBK 2020-000005 på handlingen.

Ange gärna namn och fastighetsbeteckning.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Har du frågor?

Har du funderingar kring detaljplaneändringen eller processen för att ta fram en detaljplan?

Välkommen att kontakta Planenheten på telefonnummer 018-34 70 00.


Sidan uppdaterades: 16 november 2020