Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 maj 2022 kl 12:11

Stöd och omsorg

Så arbetar kommunen med att förebygga självmord

Utmaningarna är stora, men i den ideella organisationen Suicide Zeros senaste undersökning får Knivsta grönt ljus för sitt arbete med suicidprevention. Så här ser kommunens insatser ut.

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sitt liv. Av dessa är cirka 50 personer bosatta i Uppsala län.

Stöd till riskgrupper och utbildning av personal har visat sig vara effektiva medel för att förebygga självmord, eller suicid som det också kallas. Även insatser i skolan och förändringar av den fysiska miljön är sätt som fungerar. Det innebär att kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord.

Suicide Zeros senaste undersökning för 2022 visar att det finns stora skillnader i hur kommunerna arbetar med suicidprevention. I samma undersökning lyfts Knivsta fram som Uppsala läns mest framstående kommun inom området.

- Det som utmärker vårt arbete är framför allt vår uppsökande arbetsgrupp. Vi har också arbetat fram en rutin för hur vi hanterar suicidtankar, suicidförsök och fullbordat suicid när det uppstår, säger Lena Lindén, från Vård- och omsorgskontoret i Knivsta kommun.

Vikten av ökad kunskap och dialog

Den uppsökande arbetsgruppen består av tre personer från enheten Socialpsykiatri och stödboende samt enheten Råd och stöd, som har fått särskild utbildning i suicid. Deras uppgift är att försöka nå riskgrupperna i tid, men också att utbilda andra som möter människor med psykisk ohälsa i verksamheterna.

- Att öka kunskapen och skapa dialog är oerhört viktigt. Men också att planera miljön så att den kan bidra till att förhindra en impuls, som exempelvis räcken och skyddsnät vid en järnvägsbro, säger Lena Lindén.

Det finns flera effektiva stödfunktioner du kan vända dig till om du misstänker att någon i din närhet går i självmordstankar. Du kommer också långt genom att bara finnas till för en person som lider av psykisk ohälsa.

- Våga fråga och våga berätta. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Genom att försöka inge hopp när du ser att någon i din närhet mår dåligt kan du göra skillnad, säger Lena Lindén.

Läs mer om kommunens arbete för att förebygga suicid.

Läs om Suicide Zeros undersökning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är suicid?

Suicid och självmord används ofta synonymt och används för den medvetna handlingen om att ta sitt eget liv. Suicid är konsekvensen av ett outhärdligt lidande och ses som en följd av psykiska och fysiska påfrestningar på liknande sätt som vid en fysisk olycka.

Så vanligt är suicid

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sitt liv. Det är sju gånger fler än antalet döda i trafiken. I Sverige är suicid den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år. I åldersgruppen 45-65-åringar är suicid den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män. Ungefär 22 barn i åldern 13-17 år dör varje år till följd av suicid. Generellt sett går siffrorna ner, förutom i gruppen ungdomar och unga vuxna, där det finns en viss ökning.

Hur ska jag göra?

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller kontakta vården. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få.

Sidan uppdaterades: 19 maj 2022