Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska till kommunstyrelsen och fattar också vissa beslut.

Hur utskottet arbetar

Arbetsutskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i utskottet.

Arbetsutskottet ska ha en sammanträdesplan som fastställs av kommunstyrelsen för varje år. Sammanträdena är slutna.

Den delegation utskottet har står i kommunstyrelsens delegationsordning. Utskottet för mötesanteckningar. Om utskottet fattar beslut dokumenteras dessa i protokoll.

Förtroendevalda i arbetsutskottet

Se ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott i kommunens förtroendemannaregister.

Möteshandlingar 2023

Se protokoll för arbetsutskottet 2023.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare års sammanträden med arbetsutskottet (år 2016 och framåt)? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Om du vill läsa ännu äldre protokoll kontaktar du kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2023