Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mora sten

Utmed vägen till Morby, nära kommungränsen mellan Knivsta och Uppsala, finns minnesplatsen Mora stenar.

Platsen minner oss om den medeltida mötesplats - Mora sten - där flera små folkriken träffades för att genomföra konungaval.

Den förste dokumenterat valda folkkungen var Magnus Ladulås 1275, men troligen är traditionen äldre än så. Platsen låg utefter Långhundraleden - den viktiga vattenvägen till Uppsala - och på gränsen mellan de två gamla folklanden Attundaland och Tiundaland.

Upplandslagen från 1296 redogör i detalj för de olika momenten i "att taga och vräka konung". Den valde kungen skulle innan sin Eriksgata, stående på stenen svära sin ed och hyllas av valförsamlingen. Som ett "dokument" över valet höggs text in i en mindre sten. Några av dessa finns utställda i musiebyggnaden, uppförd 1770, vid den nuvarande minnesplatsen och därav också dess namn Mora stenar.

Man antar att denna på sitt sätt demokratiska institution fungerade fram tills dess att Gustav Vasa lät besluta att kungaämbetet istället skulle gå i arv.

Var den riktiga Mora sten låg mer exakt är oklart. Den vanligaste uppfattningen är att det var vid den nuvarande museibyggnaden. En annan uppfattning är att det är den mellersta av de stora stenar som ligger i en åker invid Morby.

Namnet "Mora" antas komma av gammalt ord för äng med betydelsen på vattenrik mark. Man kan anta att det var på det sättet utmed den stora vattenleden. Namnet ingår också i bynamnet Morby.

Minnesplatsen Mora stenar

Minnesplatsen Mora stenar vid Östunavägen.

Kungakröning vid Mora sten

Kungakröning vid Mora sten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 november 2023