Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar bland annat om bygglov och miljöärenden.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för arbetet med bygglov och andra byggtillstånd samt kart,- mät- och GIS-verksamhet. Nämnden beslutar även i frågor som rör miljö,- hälso- och strandskydd. Det kan gälla tillstånd för avloppsanläggningar, tillsyn av livsmedelshantering och offentliga lokaler.

Bygg- och miljönämnden är även trafiknämnd och behandlar frågor som exempelvis allmänna trafikföreskrifter.

Slutna sammanträden

Bygg- och miljönämndens sammanträder ungefär 10 gånger varje år och sammanträdena är stängda för allmänheten eftersom nämndens flesta beslut är myndighetsutövning.

Se bygg- och miljönämndens kommande sammanträden och årets genomförda sammanträden i menyn.

Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare

Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Presidium

Bilder på personer i Bygg- och miljönämndens presidium - Claes Litsner, Ann-Charlotte Fransson och Ivan Krezic

Från vänster: Claes Litsner, Ann-Charlotte Fransson och Ivan Krezic.

Hitta rätt i vår information

Sidan Kommande sammanträden

Här listar vi kommande sammanträden. Kallelserna länkas upp ungefär en vecka före mötet.

Sidan Genomförda sammanträden

Här listar vi handlingar och protokoll från de sammanträden som genomförts under året.

Sidan Arkiv, politiska sammanträden

Här listar vi protokoll från tidigare års sammanträden.

Vill du läsa handlingar och protokoll från sammanträden som ägt rum ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 mars 2021