Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Krisledningsnämnd

Vid extraordinära händelser i fredstid får krisledningsnämnden ta över en annan nämnds uppgifter. Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som kräver snabb samordning och snabba beslut.

Krisledningsnämnden har i ett krisläge rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i kommunen, och kan då ta över en annan nämnds uppgifter. Nämnden får dock inte ta över mer beslutanderätt från annan nämnd än den specifika situationen kräver.

I Knivsta består krisledningsnämnden av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt socialnämndens och utbildningsnämndens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i krisledningsnämnden, och är den som bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden har alltså inga bestämda sammanträdestider, utan sammankallas vid behov.

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden snarast besluta att de uppgifter som nämnden tog över från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd, men kommunfullmäktige kan alltid besluta att krisledningsnämndens uppgifter ska övergå till ordinarie nämnd.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 december 2023