Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

SCB:s medborgarundersökning

Statistikmyndigheten SCB erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Knivsta har deltagit vartannat år sedan 2007 för att kartlägga hur kommuninvånarna uppfattar att det är att bo och leva i Knivsta kommun. Här kan du läsa mer om undersökningen och se Knivstas resultat från Medborgarundersökningen 2019.

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i en årlig medborgarundersökning. I undersökningen får slumpmässigt utvalda invånare svara på en enkät med frågor om hur de upplever sin kommun. Nöjdheten mäts genom frågor inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens olika verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Knivsta kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökningen vartannat år sedan år 2007. För oss som kommun är det viktigt att få in synpunkter på hur det är att bo i Knivsta kommun och på våra verksamheter.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning på scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökningen 2019

År 2019 genomfördes undersökningen i 135 kommuner.

I Knivsta kommun valdes 1 200 personer i åldrarna 18-84 år ut av SCB att delta i undersökningen. De personer som tillfrågades var ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret.

Enkäten gick att besvara antingen digitalt via webben eller genom en pappersenkät som skickades in till SCB. Webbenkäten gick även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten fanns även på arabiska.

Under perioden slutet av augusti till början av september skickade SCB brev till alla deltagare, med inloggningsuppgifter och pappersenkät för den som föredrog det.

43 procent av de tillfrågade i Knivsta besvarade enkäten. Riksgenomsnittet i svarsfrekvens låg på 41 procent.

Se Knivstas resultat i SCB:s medborgarundersökning 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se alla kommuners resultat år 2019 och tidigare år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här används svaren från medborgarundersökningen

När SCB har samlat in svaren sammanställs de till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framför allt av kommunledningen och kommunens förvaltning. Uppgifterna kan också komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskilt prövning.

I statistiken går det inte att se vad just du eller någon annan har svarat. Det gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken. Alla uppgifter om dig som deltar i undersökningen är sekretesskyddade.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Jämförelser med resultat från ”samtliga” kommuner avser de kommuner som varit med i undersökningen vid det aktuella mättillfället.

Svaren publiceras i SCB:s statistikdatabas

Statistiken publiceras i SCB:s statistikdatabas, under demokrati. Där hittar du också tidigare genomförda medborgarundersökningar.

Gå till SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Barn på förskola
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020