Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

SCB:s medborgarundersökning

Statistikmyndigheten SCB erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Knivsta har deltagit vartannat år sedan 2007 för att kartlägga hur kommuninvånarna uppfattar att det är att bo och leva i Knivsta kommun. Här kan du läsa mer om undersökningen och se Knivstas resultat från Medborgarundersökningen 2021. Nästa mätning utförs under hösten 2023.

Varje år erbjuder Statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i en årlig medborgarundersökning. I attitydundersökningen får slumpmässigt utvalda invånare svara på en enkät med frågor om hur de upplever sin kommun.

Svaren används i arbetet med att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Frågorna berör bland annat fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

Knivsta kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning vartannat år sedan år 2007. För oss som kommun är det viktigt att få in synpunkter på hur det är att bo i Knivsta kommun och på våra verksamheter.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning på scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökningen 2021

År 2021 genomfördes undersökningen i 161 kommuner. I Knivsta kommun valdes 1 200 personer i åldrarna 18-84 år ut av SCB att delta i undersökningen. De personer som tillfrågades var ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Enkäten gick att besvara antingen digitalt via webben eller genom en pappersenkät som skickades in till SCB. 40 procent valde att besvara enkäten, vilket är en något högre svarsfrekvens än för riket som helhet.

Ny utformning och struktur på enkäten från 2021

Från och med 2021 års undersökning ställs frågorna på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Det har också tillkommit fler frågor om exempelvis trygghet, möjlighet till inflytande och integration. Det här gör att det inte går att göra jämförelser bakåt i tiden på samma sätt som tidigare.

2021 - vad visade resultatet?

Några resultat från undersökningen visar att:

  • 94 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 87 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 20 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 67 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Se resultatet och alla frågor från 2021 i databasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökningen i SCBs statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här används svaren från medborgarundersökningen

När SCB har samlat in svaren sammanställs de till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framför allt av kommunledningen och kommunens förvaltning. Uppgifterna kan också komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskilt prövning.

I statistiken går det inte att se vad just du eller någon annan har svarat. Det gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken. Alla uppgifter om dig som deltar i undersökningen är sekretesskyddade.

Svaren publiceras i SCB:s statistikdatabas

Statistiken publiceras i SCB:s statistikdatabas, under demokrati. Där hittar du också tidigare genomförda medborgarundersökningar.

Gå till SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Barn på förskola
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 maj 2023