Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Felanmälan träd och annan vegetation på kommunal mark (e-tjänst)

Har du önskemål om att träd eller sly behöver tas bort på kommunal naturmark i Knivsta? På den här sidan hittar du vår e-tjänst för att felanmäla träd och annan vegetation på kommunal mark. Det är viktigt att du läser informationen nedan om hur vi bedömer inkomna ärenden innan du använder e-tjänsten. Du hittar e-tjänsten längst ned på sidan.

Vad kan du felanmäla i vår e-tjänst?

I vår e-tjänst kan du lämna önskemål om att kommunen ska fälla träd, ta bort sly eller annan vegetation på kommunal mark.

Det kan vara vegetation nära din bostad, som träd eller buskage, men också i kommunala skogsdungar och i våra naturreservat. I tjänsten kan du rapportera igenväxning på allmänna platser och farliga träd vid stigar.

Observera att vid fel i trafikmiljöer, till exempel skymmande vegetation, använder du inte e-tjänsten nedan. Då vänder du dig istället till kommunens gatu- och avfallsenhet via knivsta@knivsta.se.

Läs detta innan du använder vår e-tjänst

Vi ber dig läsa informationen nedan innan du felanmäler/använder vår e-tjänst. I informationen kan du se vad kommunen utgår från när vi bedömer din förfrågan.

Om du vill att ett träd ska tas ned anger du dina skäl i ansökan. Sedan gör kommunens park- och naturenhet en bedömning på plats. Vi ser över:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ålder, ekologiska och biologiska värden, art och mående.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Nedan ser du sådant vi generellt inte tar hänsyn till när vi bedömer ett önskemål om att fälla träd eller ta bort annan vegetation:

  • Trädet/vegetationen skymmer utsikt eller skuggar boningshus, uteplats, pool eller del av tomt.
  • Trädet/vegetationen sprider löv, barr, kvistar, kottar eller frön som faller eller blåser in på privatägd mark/tomt/pool.
  • Trädet/vegetationen orsakar en försämrad tillväxt på privat mark/tomt.
  • Trädet/vegetationen skymmer solceller, parabolantenner eller annan teknisk utrustning.
  • Trädets/vegetationens storlek då fastighetsköpet skedde. Stod trädet där redan när fastigheten inköptes eller uteplatsen byggdes eller poolen anlades?
  • Att träden/vegetationen orsakar allergi.
  • Att trädet/vegetationen är livsrum för fauna som uträttar sina behov på underliggande föremål - det vill säga att fåglar eller dylikt sitter i kommunala träd och bajsar på utemöbeln.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 februari 2024