Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Processen efter bygglov eller förhandsbesked

Här kan du läsa mer om hur processen efter ett beslut går till.

1. Laga kraft

Ett beslut som är taget kan under den närmsta tiden överklagas och det vinner då inte laga kraft. Att ett beslut vinner laga kraft betyder att du kan känna dig helt säker på att det inte finns någon risk att ditt lov kommer ändras i en eventuell överprövning.

Observera att du inte får starta byggnationen innan bygg- och miljönämnden har gett dig startbesked. Om du påbörjar åtgärden innan du fått startbesked ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Om du fått startbesked får du ändå inte påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts. Det är först när du har både ett startbesked och det gått fyra veckor efter beslutet kungjordes som du får påbörja din åtgärd.

2. Startbesked

I vissa beslut om bygglov får du ett startbesked meddelat i samband med bygglovet men i vissa mer komplicerade ärenden, såsom större tillbyggnader och nybyggnader krävs ett separat startbesked.

Separata startbesked föregås i de flesta fall av ett tekniskt samråd. På samrådet går ni igenom er kontrollplan tillsammans med en byggnadsinspektör och er kontrollansvarige.

När du fått ditt startbesked får du påbörja byggnationen! Detta gäller under förutsättning att det har gått fyra veckor efter att beslutet kungjordes.

3. Slutbesked

När åtgärden är utförd och allt är färdigställt behöver du ett slutbesked för att du ska få ta åtgärden i bruk. Det innebär att om du bygger exempelvis ett garage får du inte börja använda garaget innan du fått ett slutbesked. Vad som krävs för att få ett slutbesked finns beskrivet i ditt beslut om bygglov eller i startbeskedet.

När du fått ditt slutbesked kan du flytta in!

Bra att veta om bygglovet

  • Din åtgärd får inte påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar. Detta gäller även om du har fått meddelande om startbesked.
  • Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked där bygglov har getts upphör att gälla samtidigt som bygglovet upphör.
  • Om du träffar på ett fornfynd eller en fornlämning ska du anmäla detta till länsstyrelsen eller till länsmuseet. Om du träffar på en okänd fornlämning i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 april 2024