Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kaminer och eldstäder

När en eldstad installeras eller ändras väsentligt så ska en anmälan lämnas in till kommunen.

Det här kräver en anmälan

  • Nyinstallation av eldstad
  • Nyinstallation av skorsten
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Det här kräver inte en anmälan

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Är du osäker på om det du ska göra kräver en anmälan?
Hör av dig till oss på byggenheten.

När bygglov kan behövas

Om skorstenen är stor och hög eller placeras utanpå fasaden, kan även bygglov behövas. Kontakta byggenheten för besked.

Byggrådgivning

Innan du lämnar in din anmälan bör du kontakta en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för rådgivning. De kan upplysa om vad som behöver göras för att anläggningen ska bli godkänd.

Lagar och regler

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (till exempel, boverkets byggregler, BBR) följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Mer information finns på Boverket.se.

För att arbete på ditt tak ska kunna göras på ett säkert sätt krävs vissa säkerhetsanordningar. På taksäkerhetskommitténs hemsida kan du läsa mer om aktuella regler.

Här kan du läsa mer på taksäkerhetskommitténs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Det viktigaste är att du och din familj har en säker eldstad som inte riskerar era liv. Tveka inte att höra av dig till oss om du missat att göra en anmälan så försöker vi lösa det.

Se framförallt till att inte elda förrän ni har en godkänd installation. Om det uppmärksammas att du eldar i någonting som inte är godkänt så kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tas en avgift ut. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till sidan "Avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Elda rätt

Vedeldning i braskaminer, öppna spisar, pannor och andra eldstäder i tättbebyggda områden kan leda till att de omkringboende besväras.

Röken från vedeldning innehåller partiklar, sot och andra ämnen som kan påverka människor negativt.

Här kan du läsa mer om att elda rätt i eldning i vedpannor, braskaminer och öppna spisar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 oktober 2023