Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Det här gör kommunen

Knivsta kommun arbetar sedan länge med att minska energiförbrukningen, i första hand av miljö- och klimatskäl. Här kan läsa om några av Knivsta kommun prioriteringar för att spara energi.

Trappa Adolfbergskolan Knivsta

Adolfsbergsskolan är ett av Knivsta kommuns passivhus.

Passivhus i nybyggnationer

Kommunens mest framträdande exempel på arbetet med energibesparing är valet av passivhus i nybyggnationer. Passivhusen i Knivsta kommun är Adolfsbergsskolan, Högåsskolan, Norrgårdens och Lustigkulla förskola samt Centrum för idrott och kultur (CIK). I dessa hus är behovet av köpt energi minimalt, eftersom den energi som huset själv genererar tas tillvara.

I många av kommunens äldre fastigheter finns numera tilläggsisolering och 3-glasfönster som standard.

Läs mer om passivhus på Kommunfastigheters webbplats. Länk till annan webbplats.

Besparingar i driften

Tillsammans med Kommunfastigheter ser kommunen nu över armaturer och rörelsestyrd belysning i samtliga lokaler. Kommunen undersöker också möjligheten att stänga av viss belysning under delar av dygnet.

Kommunen ser över möjligheten att dra ner på ventilationen under vintermånaderna. En generell sänkning av inomhustemperaturer med en grad i kommunens lokaler är en annan fråga som är under utredning.

Om en sådan åtgärd blir aktuell kommer kommunens äldreboende och förskolor att undantas.

Kommande åtgärder

Kommunen inventerar verksamheterna för att hitta fler möjligheter att spara energi, utöver att alla är extra noga med att stänga av utrustning och släcka lampor.

Fokus är att identifiera åtgärder som ger mest effekt. Inventeringen ska ligga till grund för beslut om ytterligare besparingsåtgärder.

Gatubelysningen

Arbetet med att gradvis byta till led i gatubelysningen fortsätter. Kommunen har vägt kostnader och energibesparing mot trygghet och trafiksäkerhet och kommit fram till att gatubelysningen inte ska släckas ner i vinter.

Konsekvensanalys före beslut

En viktig prioritering för kommunen är att besparingsåtgärderna inte leder till andra negativa följder. Därför måste en fullständig analys av social-, hälso- och trygghetsperspektiven vara på plats innan några beslut kan fattas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 april 2023