Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Husutstakning

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet.

Så går utstakning till

Husutstakning går ut på att säkerställa byggnads placering på fastigheten så att det stämmer med bygglovsbeslutet. Vi kan utföra utstakningen i två delmoment, grovutstakning och finutstakning.

Grovutstakning brukar göras innan schaktningen och finutstakning före byggnadens formsättning. Som byggherre får du vara med vid utstakningen men det är inte nödvändigt.

Grovutstakning

Under grovutstakningen markerar vi ut byggnadens hörn med stakkäppar eller spraymarkering på marken. Dessa kan vara placerade en bit bort från själva området som ska märkas ut, men med siffror och pilar skrivna för att påvisa var området är.

Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi kan också sätta ut en referenshöjd (Arbetsfix kan sättas ut i samband med grov- eller finutstakningen och ingår då i kostnaden för utstakningen).

Finutstakning

Innan finutstakningen ska profiler bestående av profilstolpar och profilbrädor byggas runt byggnadens blivande hörn. Byggherren ansvarar själv för att de är färdigbyggda och uppsatta när vi kommer.

Det är viktigt att profilerna har god stabilitet. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45×70 millimeter för stolpar och 22×70 millimeter för brädor.

Vid finutstakningen markerar vi ut husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna. Det sker med 1-2 mm noggrannhet. Sedan mäter vi in varje utsatt punkt vid finutstakningen.

Du kan sedan dra profiltråd mellan spikarna i motstående profils markering framträder byggnadens hörn där snörena korsar varandra, och formen kan placeras i rätt läge. Vi sätter inte upp tråden åt dig.

Tänk på att det alltid är byggnadens fasadlinje som stakas ut. Gjutformen kan behöva dras in något beroende på fasadbeklädnad och konstruktion.

Kart och gis finutstaklning

Finutstakning: Minst 3 spetsade pålar slås ner ca 1 meter utanför varje hushörn. Profilbrädor skruvas upp i färdig golvhöjd.

Efterarbete

Tillbaka till kontoret upprättar vi en utstakningsskiss och mätningsintyg med hjälp av de punkter som vi har mätt in. När skissen är klar skickar vi den till bygglovsenheten som ett kvitto på att utstakningen har utförts korrekt enligt gällande bygglov.

Blankett för utstakning

Beställ karta eller ett mätuppdrag

Du kan skicka in din beställning via e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se

Du kan också lämna din blankett till Kontaktcenter i kommunhuset eller posta den till:

Knivsta Kommun

Geodataverksamheten

741 75 Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023