Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

31 augusti 2022 kl 15:31

Bygga, bo och miljö

Knivsta centrum ska få nytt konstverk

Knivsta kommun planerar för ett konstverk i nya kvarter Segerdal. Nu bjuds konstnärer i hela Sverige in till en Open Call-utlysning för konstnärlig gestaltning.

Nya kvarter Segerdal, som uppförs intill gamla bankhuset i centrala Knivsta, ska bli en hållbar stadsdel med flera gemensamma ytor och gröna mötesplatser. Intill torget framför kommunhuset ska Modins trädgård växa fram – en framtida park med lekplats, gräsyta och sittplatser. Parken får sitt namn efter firman Bröderna Modin, som under nittonhundratalet drev en järnhandel med bland annat verkstad och försäljning av bilar och lantbruksmaskiner.

Den konstnärliga gestaltning som kommunen nu upphandlar kan komma att ha sin hemvist i Modins trädgård eller på torget bredvid. Båda platserna väntas få ett rikt flöde av besökare och boende.

– Vi bedömer att detta är platser där ett konstverk kan nå många medborgare, även de som inte aktivt söker upp offentlig konst, säger Jon Hulander, kulturstrateg i Knivsta kommun.

Att Knivsta har en stor andel barn och unga är något som kommunen vill att konstnärerna tar i beaktning. Det är också viktigt att konstverket på något sätt förhåller sig till platsens karaktär och historia.

– Dessutom har juryn Knivsta konstråd uttryckt att det gärna får vara konst som aktiverar känselsinnet och bjuder in till interaktion, säger Jon Hulander.

Sista ansökningsdagen är 25 september och urvalsprocessen kommer att ske i tre steg. Bland de första bidragen väljer juryn ut två ansökningar som får genomföra ett skissuppdrag senare under hösten. Därefter utses det vinnande bidraget i december 2022.

Produktion och uppförande av konstverket ska äga rum under 2023. Juryn består av Knivsta konstråd och upphandlingen sker med Segerdalprojektets medel.

Läs mer om utlysningen på konstpool.se. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad som byggs i kvarter Segerdal. Länk till annan webbplats.

Karta över nya kvarter Segerdal

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2022