Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

05 april 2022 kl 14:54

Stöd och omsorg

Nya medborgarlöften 2022

Idag, tisdagen den 5 april, skrevs polisens och Knivsta kommuns medborgarlöften för 2022 under av Klas Bergström, Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun och Kristoffer Lundstedt, tf Lokalpolisområdeschef i Uppsala och Knivsta.

Medborgarlöften innebär att Knivsta kommun och polisen tillsammans ska verka för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. De gemensamma medborgarlöftena ska bidra till att Knivsta kommun blir en ännu tryggare plats för boende och besökare.

- Vi ser fram emot att samarbeta med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Framförallt vill vi ha en närvarande polis och en stor vuxennärvaro i lokalsamhället, säger Kristoffer Lundstedt, tf Lokalpolisområdeschef i Uppsala och Knivsta.

Medborgarlöftena utgår från genomförda undersökningar eller dialoger med invånare och medarbetare om hur de upplever tryggheten och trygghetsarbetet i Knivsta kommun.

De trygghetsundersökningar som genomförts i Knivsta visar att de allra flesta invånare upplever Knivsta kommun som trygg och säker. Undersökningarna pekar dock på att centrala delar av Knivsta och Alsike kan kännas otrygga, särskilt runt de större skolorna och större samlingspunkter.

- Jag är väldigt glad över att vi återigen har tecknat ett medborgarlöfte tillsammans med polisen, säger Klas Bergström, Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun. Knivsta är en växande kommun och vi behöver fokusera på hur vi ska bibehålla det trygga samhälle som vi har haft hittills, och det tror jag att vi kommer att lyckas med också.

Prioriterade områden under perioden är:

  • Vuxennärvaro i tätorterna Knivsta och Alsike.
  • Trygghetsvandringar som genomförs av polis och kommun tillsammans med andra aktörer.
  • Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon.
  • Förebyggande arbete med bäring på ungdomar.
  • Utveckla det brottsförebyggande- och trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av året. Vi kommer att berätta om uppföljningen via bland annat polisens och kommunens hemsida.

Läs Knivsta kommuns och polisens medborgarlöften 2022 (PDF) Pdf, 1.6 MB.


Uppföljning av medborgarlöften 2021

Uppföljningen av 2021 års medborgarlöften visar att ett stort anatl aktiviteter utförts under året för att öka tryggheten i kommunen. Bland annat har vi satsat på en ökad vuxennärvaro och uppsökande verksamhet i Knivsta kommun.
Läs mer om uppföljningen av medborgarlöften 2021

Sidan uppdaterades: 5 april 2022