Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivstas historia

Fram till 1971 var Knivsta en egen kommun inom Stockholms län. I och med kommunreformen på 1970-talet bytte man län och gick, tillsammans med flera andra små kommuner i Uppland, samman med Uppsala kommun. Sedan 1 januari 2003 står Knivsta åter på egna ben.

Knifes sta

Ursprunget till namnet Knivsta är oklart. En uppfattning är att det kommer av namnet på en person "Knife" och "sta" i betydelsen boplats, alltså Knifes boplats. År 1288 återfinns namnet, med den gamla stavningen Knifvsta, första gången i en skrift.

"Rätten att taga och vräka konung"

Knivsta var, precis som de övriga sockenorterna, sedan stenålder boplatser med stor betydelse vid vattenvägarna till dåtida maktmetropoler. Vid "Mora sten" i Lagga socken, utmed Långhundraleden till Uppsala, träffades man för "att taga och vräka konung". Gustav III lät år 1770 på den troliga platsen, uppföra en musiebyggnad. Kungavalet med kungaförsäkran att styra efter lagens bud har gett inspiration till Knivsta kommuns heraldiska vapen.

Järnvägen

Centralorten Knivsta är ett resultat av järnvägen. År 1865 var järnvägen från Stockholm och norrut klar. Ett nybyggarsamhälle växte fram på östra sidan av järnvägen. Först i slutet av 1960-talet började man också bygga på "fel" sida om spåren. Idag är orten ett väl utbyggt villasamhälle med blandat småhus och flerfamiljsboende i låga hus i mindre områden.

Sågverket, en gång största arbetsplatsen, är nu borta. Istället är småstaden Knivsta på väg att växa fram. Historien av sågverket lever dock kvar i gatu-, park- och kvartersnamn.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 december 2019