Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Uppsökandegruppen

Du som är ung ska veta att det finns hjälp att få, om du är orolig för dig själv eller en kompis. I Knivsta kommun ska alla ungdomar känna sig trygga. Därför är det viktigt att vuxna finns där ungdomar är. Uppsökandegruppen jobbar med socialt förebyggande insatser för ungdomar i Knivsta kommun.

Uppsökandegruppen består av personal från Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret samt Fritids- och kulturkontoret i samverkan.

Det här gör vi

I Uppsökandegruppen jobbar vi med uppsökande och socialt förebyggande arbete för ungdomar i Knivsta. Arbetet är inriktat på barn och ungdomar upp till 21 år och sker i samverkan med skola, socialtjänst, ungdomsverksamhet och polisen. Målet är att förhindra brott, droganvändning och riskbeteenden.

Vi besöker skolor, ungdomsverksamhet (fritidsverksamhet) och andra samlingsplatser där ungdomar är, i ett förebyggande och främjande arbete. Målet är att på ett tidigt stadium få kontakt med ungdomar som behöver stöd, och på så sätt undvika att problemen växer sig stora.

Exempel på Uppsökandegruppens insatser:

  • Värdegrundsarbete
  • Machofabriken – ett redskap för jämställdhetsarbete
  • TUTI-samtal med vårdnadshavare och ungdom (Tidig Upptäckt, Tidiga Insatser)
  • Aktiviteter utifrån samverkan med andra organisationer eller personer

SSPF – skola, socialtjänst, polis, fritid

Uppsökandegruppen är också en del av SSPF, som är en etablerad samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar för ungdomar. Uppsökandegruppen samordnar SSPF på en operativ nivå, samt för individmöten. Det finns även en styrgrupp för SSPF, samt en SSPF-strateggrupp i kommunen.

Syftet med samverkansmodellen är att tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzon för missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Om du är orolig för någon

Om du som är förälder eller närstående blir orolig för en enskild ung person eller grupp, kan du få stöd och råd från Uppsökandegruppen. Exempelvis kan vi bjuda in föräldrar till ett möte för att identifiera problem och hitta lösningar tillsammans. Mötet sker ofta i samarbete med skola, socialtjänst, polis eller ungdomsverksamhet.

I Uppsökandegruppen har vi tystnadsplikt. Vi har också anmälningsskyldighet, vilket betyder att om vi får veta något oroväckande om en ungdoms välbefinnande, som till exempel missbruk, brottslighet eller brister i omsorgen hemma, så måste vi anmäla det till socialtjänsten.

Uppsökandegruppen är ute och rör sig där ungdomarna är. Uppsökandegruppen deltar även i aktiviteter på skolor och på föräldramöten.

Kontakta oss gärna

När vi är ute och fältarbetar eller besöker skolor och fritidsgård kan du känna igen oss på våra jackor med texten "Knivsta kommun - Uppsökandegruppen". Stanna gärna och prata med oss, vi finns till för er!

Kontakta socialjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar, nätter och helger. Socialjouren nås på telefon 018-15 00 00.

Vid akuta situationer, ring alltid 112.

Kontakta Uppsökandegruppen
Jonas Åfeldt (Samordnare)
Telefon: 018-34 79 55
E-post: jonas.afeldt@knivsta.se

Vit bil med dekal: Uppsökandegruppen Knivsta kommun
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 november 2023