Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om Knivsta familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för dig som har barn 0-6 år samt för dig som är blivande förälder. Välkommen till oss!

Vi finns till för att ge dig och ditt barn goda möjligheter till hälsa, utveckling och trygghet. Du erbjuds medicinskt, psykologiskt och socialt stöd samt någon att prata med om familjeliv och föräldrarollen.

Här arbetar fler olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa, så som barnmorska, barnhälsovårdssjuksköterska, förskollärare, diakon, socionom/familjebehandlare. Även läkare och psykolog finns att tillgå och andra yrkeskategorier.

Det går bra att fråga om det mesta - vi finns till som stöd för dig. Grundtanken med Knivsta familjecentral är att bättre utnyttja samhällets resurser för att ge fler barn en god start i livet.

Om Knivsta familjecentral

Uppdraget för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

• finnas tillgänglig som nära mötesplats
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
• erbjuda lättillgängligt stöd
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• utveckla god service

Genom familjecentralen byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen.

Vi som arbetar i familjecentralen och som besöker Fröhuset, arenan för samverkan i familjecentralen, är:

  • Barnmorskor
  • Barnhälsovårdssjuksköterskor
  • Förskollärare
  • Socionom/familjebehandlare
  • Diakon

Kontakta vår samordnare för frågor via e-post eller telefon.

E-post: carolin.angman@knivsta.se

Telefon: 018-34 70 00

Flödesschema över hur familjecentralen arbetar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 november 2023