Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta kommun

Knivsta kommuns hemtjänst erbjuder dig alla de insatser som kommunens biståndshandläggare beviljat genom beslut. Oavsett om du är yngre eller äldre kan du ha behov av hemvård. Du kan med trygghet vända dig till oss för att få hjälp.


Tjänster som erbjuds

Knivsta kommuns hemtjänst erbjuder dig alla de insatser som kommunens biståndshandläggare beviljat genom beslut. Oavsett om du är yngre eller äldre kan du ha behov av hemvård. Du kan med trygghet vända dig till oss för att få hjälp.

Vi erbjuder serviceinsatser, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård dygnet runt. Att få fortsätta att leva ett så självständigt liv som möjligt under trygga är förhållanden, är något vi värnar om. Hemtjänsten har ett nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Personalen bemöter dig respektfullt och tar hänsyn till din personliga integritet. En plan för hur, när och var insatserna ska genomföras, en s.k. genomförandeplan, tas fram tillsammans med dig och du får en kontaktman som har ett särskilt ansvar för att ha en nära kontakt med dig. När vi besöker ditt hem bär personalen en namnskylt med sitt namn och kommunens/företagets logga väl synliga.

Personalens utbildning och erfarenhet

I Knivsta kommuns hemtjänst arbetar till största delen undersköterskor, samt även vårdbiträden. Många har lång erfarenhet av arbete inom hemtjänst. All personal får en gedigen introduktion vid nyanställning. Medarbetarna erbjuds möjlighet att kontinuerligt delta i fortbildningar. Arbetsplatsträffar och mer specifika verksamhetsmöten sker löpande.

Kontaktinformation

Faktaruta:

Driftsform: Egen regi, Knivsta kommun

Besöksadress: Faktorns gata 6, Knivsta

Postadress: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Telefon: 018-34 70 66

E-postadress: knivsta@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2023