Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 februari 2022 kl 08:59

Bygga, bo och miljö

Käppalaförbundets medlemskommuner säger ja till Knivsta kommun

Käppalaförbundets samtliga elva medlemskommuner har nu sagt ja till att Knivsta kommun får bli medlem i förbundet. Det innebär att Knivstas avloppsvatten kan komma att renas i Käppalaverket från omkring 2026.

Kommunfullmäktige i Käppalaförbundets samtliga elva medlemskommuner har under hösten 2021 och början av 2022 sagt ja till att Knivsta kommun får bli medlem i förbundet. Det här innebär att Knivstas avloppsvatten kan komma att renas i Käppalaverket på Lidingö från omkring 2026. Dock krävs att Knivsta kommuns beslut i frågan vinner laga kraft samt att kommunen genomför de tekniska åtgärder som är nödvändiga för en anslutning.

- Äntligen är denna del av processen mot en anslutning till Käppala klar. Nu väntar planering för genomförande och praktiskt arbete innan vi får en långsiktig och hållbar lösning för Knivsta, säger Klas Bergström, kommunstyrelsen ordförande i Knivsta kommun.

- Vi är glada att kunna välkomna Knivsta in i Käppalaförbundet. En anslutning är positiv både ekonomiskt, då fler anslutna leder till en lägre kostnad för den enskilde abonnenten, och med tanke på miljön eftersom dricksvattentäkten Mälaren avlastas från ett utsläpp av renat avloppsvatten, säger Lars-Erik Salminen, ordförande i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige.

Läs mer om varför Knivsta kommun ansökt om medlemskap i Käppalaförbundet.

I korthet - därför ansöker Knivsta kommun om medlemskap i Käppalaförbundet

  • När Knivsta växer räcker kapaciteten hos kommunens fyra befintliga reningsverk inte till. Det behövs en annan lösning.
  • Kommunens VA-huvudman Roslagsvatten har utrett frågan och kommit fram till slutsatsen att ett medlemskap i Käppalaförbundet - ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm – skulle vara den miljömässigt och ekonomiskt bästa lösningen för Knivstas framtida kommunala avloppsrening.
  • Efter att ha tagit del av utredningen fattade Knivsta kommunfullmäktige den 22 september 2021 det formella beslutet om att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet.
  • Knivsta kommuns medlemskap har nu godkänts av förbundets samtliga medlemskommuner.


Sidan uppdaterades: 1 februari 2022